The prayer of the monks, “Dali Lama” – “תפילת הנזירים ,”דאלי למה

קטמנדו,נפאל - מנזר קדוש מול הסטופה הגדולה בנפאל השוכנת בלב כפר של "גולים ". במנזר, נזירים בודהיסטים והם נקראים גם "דאלי למה", ו"מצנפות צהובות" הנזירים מתפללים לאל שיווה,האל היוצר ומחריב בדת ההינדית. פרוש השם: "דאלי למה "- ים של חוכמה